Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Veiavdelingen

spsetup Endret:31.10.2019 10:25

Administrasjon veiavdelingen​

 ​ ​ ​

​Veisjef, Gunnar Brattli75 14 53 45 ​915 18 417gunnar.brattli@rana.kommune.no
​Stig Engelsjord​75 14 53 24​901 81 631stig.engelsjord@rana.kommune.no
​Audun Gullesen​75 14 53 35​917 79 524audun.gullesen@rana.kommune.no
​Stina Mari Martinsen ​75 14 53 34  ​48 29 08 46 stina.mari.martinsen@rana.kommune.no

                                

For melding om skade eller feil på vei, dårlig brøyting eller strøing  - ta kontakt på tlf. 952 54 423 eller på epost: veier@rana.kommune.no

 

Vegavdelingen i kommunen har ansvaret for den daglige driften og vedlikeholdet av alt som har med kommunale veger og gater å gjøre. Dette utgjør ca. 300 km veger og gater.
 

Kommunale veger og gater er alle bygater, boliggater og samleveger i boligområder. Ute i distriktene er det veger som er sideveger til fylkesvegene, og veger med svært lav trafikkmengde. Disse vegene er som regel ikke utsatt for gjennomgangstrafikk bortsett fra en veg mellom Langvatnet og Røvassdalen.

Gang- og sykkelvegene langs de kommunale vegene er også kommunens ansvar, og blir vedlikeholdt på lik linje med de øvrige vegene. Det samme gjelder byens kommunale parkeringsplasser.
Våre største utgiftsposter er vintervedlikehold (brøyting og strøing) og legging av slitedekker/nyasfaltering. I sum utgjør disse aktivitetene ca. 50% av driftsbudsjettet. Vi har også ansvaret for vedlikehold av grusdekker, lapping av asfaltdekker, gatelys, vegrekkverk , bruer og mange andre ting som har med veger å gjøre.
Ca. 80% av de kommunale vegene har i dag fast dekke. Denne prosentandelen vil øke etter hvert som nye strekninger får asfalt.

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.
Opprettet: 13.05.2013 21:11