Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Veiavdelingen

spsetup Endret:12.02.2021 09:56

Administrasjon veiavdelingen​

 ​ ​ ​

​Veisjef, Morten Nordtømme

932 73 623
morten.robin.nordtomme@rana.kommune.no
​Stig Engelsjord​75 14 53 24​901 81 631stig.engelsjord@rana.kommune.no
​Audun Gullesen​75 14 53 35​917 79 524audun.gullesen@rana.kommune.no
​Stina Mari Martinsen ​75 14 53 34  ​482 90 846 stina.mari.martinsen@rana.kommune.no

                                

For melding om skade eller feil på vei - ta kontakt på epost: veier@rana.kommune.no.
Vakttelefon 952 54 423 epost: veier@rana.kommune.no

 

Veiavdelingen i kommunen har ansvaret for den daglige driften og vedlikeholdet av alt som har med kommunale veier og gater å gjøre. Dette utgjør ca. 300 km veier og gater.
 

Kommunale veier og gater er alle bygater, boliggater og samleveier i boligområder. Ute i distriktene er det veier som er sideveier til fylkesveiene, og veier med svært lav trafikkmengde. Disse veiene er som regel ikke utsatt for gjennomgangstrafikk bortsett fra en vei mellom Langvatnet og Røvassdalen.

Gang- og sykkelveiene langs de kommunale veiene er også kommunens ansvar, og blir vedlikeholdt på lik linje med de øvrige veiene. Det samme gjelder byens kommunale parkeringsplasser.
Våre største utgiftsposter er vintervedlikehold (brøyting og strøing) og legging av slitedekker/nyasfaltering. I sum utgjør disse aktivitetene ca. 50% av driftsbudsjettet. Vi har også ansvaret for vedlikehold av grusdekker, lapping av asfaltdekker, gatelys, vegrekkverk , bruer og mange andre ting som har med veier å gjøre.
Ca. 80% av de kommunale veiene har i dag fast dekke. Denne prosentandelen vil øke etter hvert som nye strekninger får asfalt.

 ‭(Skjult)‬ Kontaktpersoner

Start med å konfigurere webdelen.
Opprettet: 13.05.2013 21:11