Aksellast, kjøretøyets tillate vekt på veg eller bro

Hvis du skal overstige vegens tillatte bruksklasse må du søke om dispensasjon til vegvesenet. 

Veglistene og søknadsskjema finner du på nettsidene til:

Statens Vegvesen