Søk tilskudd drift privat veg

Eier og bruker av privat veg kan søke tilskudd til nyetablering og vedlikehold.

Hvis det er flere eiere og brukere med en felles vei eller et felles veisystem med felles brøyting og vedlikehold må man utnevne en til ansvarlig søker.

Her kan du lese om retningslinjene for tildeling av tilskudd til private veier i Rana kommune (PDF, 24 kB)

Kriterier som må oppfylles for å komme i betraktning:

  • Den private veien må føre til fast bosetting
  • Veilengden må være minimum 350 meter

Søknadsfrist for tilskudd til sommervedlikehold, ombygging eller nybygging av privat vei er 30. april. 

Søknadsfrist for å søke om brøytetilskudd av privat vei er 30. november.

Her finner du søknadsskjema