Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Terrengendring

Hvis du tilfører eller fjerner jord- eller andre masser fra eiendommen, endrer du terrenget.

Her kan du lese mer om endring av terrenget  

Huskeregler for endring av terreng:

  • Før du fjerner eller tilfører jordmasser eller andre masser på tomten din, må du sjekke hvilken plan og hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen din.
  • Du har lov til å gjøre mindre terrenginngrep uten å søke. Du finner reglene for når du kan gjøre det i det neste avsnittet. Det er litt ulike regler for spredtbygd og tettbygd strøk. 
  • Hva som er mindre terrenginngrep, er avhengig av hva du skal gjøre og hvilken innvirkning det har på omgivelsene.
  • Selv om du slipper å søke om tillatelse, er det viktig at du følger kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift og de kommunale arealplanene som gjelder for området. For eksempel er det meget viktig å sjekke om eiendommen ligger i et kvikkleire-, flom- eller skredområde.