Snøbrøyting og vintervedlikehold

Det er kommunens ansvar å sørge for vedlikehold av kommunale veier med tilhørende fortau og gang- og sykkelstier. Noe vedlikehold gjøres av kommunen, mens noe arbeid også gjøres av entreprenører etter avtaler med kommunen.