Snø i innkjørsel etter brøyting

Brøytemannskapet har ansvaret for å sikre fremkommelighet for både ambulanse, brannbil og politi. Ligger huset ditt langs en kommunal vei, så må du regne med å få brøytet snø inn i innkjørselen din. 

Brøytemannskapene våre prøver å unngå snø i innkjørsel, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. 

 

Kommunen kan brøyte snø inn i innkjørselen din

 

Viktigheten av at offentlige veier må holdes kjørbare om vinteren er så stor at snø i innkjørsel er noe som må anses som påregnelig.

 

Hvis brøytebilen skader huset eller eiendommen din ved «fysisk berøring» ber vi dere kontakte oss eller selskapet som står for brøytingen.