Krav til avkjørsel

 Formålet med å regulere avkjørsler langs en vei er:

  • å sørge for at trafikksikkerheten er godt ivaretatt
  • at hver avkjørsel blir så sikker som mulig
  • å sikre at vedlikehold og drift av veinettet kan gjennomføres på en god måte