Midlertidig avkjørsel

Søknad om midlertidig avkjørsel behandles og vurderes på samme måte som etablering av permanent avkjørsel.

Send søknad om midlertidig avkjørsel

Trenger du en midlertidig avkjørsel i forbindelse med anleggsarbeid, kan du søke om dette i arbeidsvarslingsplanen. Arbeidsvarslingsplanen sendes avdeling samferdsel via Ledningsportalen

For å kunne opprette en arbeidsvarslingsplan må man ha kurs 1 og 2 for arbeid på, og ved veg.