Trygg skoleveg

Hvis du opplever du at barnet ditt har en farlig skoleveg kan du kontakte avdeling samferdsel. 

Hvis du skal søke om skoleskyss,

Kontakt oppvekst og kultur

Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen.

Velg den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien kan bli litt lengre.

Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

per 

 

Trygg Trafikk anbefaler:

  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å  sykle alene.

 ​Vi kan alle gjøre en innsats for at skoleveien blir tryggere.

Trafikkregler for fotgjengere
Huskeregler for barn som går i trafikken
Når kan barna gå eller sykle alene til skolen?
6-åringer på skolevei er et hefte til foreldre og gir råd om trafikksikkerhet på skoleveien for de yngste elevene. 

Kilder: Trygg Trafik