Søk tilskudd drift privat veg

Eier og bruker av privat veg kan søke tilskudd til nyetablering og vedlikehold.

Hvis det er flere eiere og brukere med en felles vei eller et felles veisystem med felles brøyting og vedlikehold må man utnevne en til ansvarlig søker.