Snø i innkjørsel etter brøyting

Ligger huset ditt langs en kommunal vei, så må du regne med å få brøytet snø inn i innkjørselen din. Brøytemannskapene våre prøver å unngå det, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet 

Forholdene kan være veldig krevende for de som brøyter. Og de har ansvaret for å sikre fremkommelighet for både ambulanse, brannbil og politi.  Det er i alles interesse at offentlige veier ryddes for snø og holdes åpne for trafikk.

 

Kommunen kan brøyte snø inn i innkjørselen din.

I naboloven § 2 heter det «at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen.»

Offentlige veier må holdes kjørbare om vinteren er så stor at de ulempene naboene til veien påføres må anses som påregnelige. 

 

Men, hvis brøytebilen skader huset eller eiendommen din ved «fysisk berøring» ber vi dere kontakte oss,  eller selskapet som står for brøytingen.