Søknad avkjørsel

Dersom du skal lage ny avkjørsel, endre, eller utvide bruken av eksisterende avkjørsel må du søke veimyndigheten om tillatelse.

Statens vegvesen har utarbeidet et felles søknadskjema.  Etter utfylling blir søknaden automatisk videresendt til Rana kommune. 

Send søknad 

Dersom området hvor avkjørselen skal etableres omfattes av en reguleringsplan skal søknad om avkjøringstillatelse behandles av bygningsmyndigheten (byggesaksavdelingen) i  kommunen. Du kan sjekke kommunens kart for å finne ut om området er regulert. 

Kommunens kartløsninger finner du her. Når du har logget inn i kartportalen du ønsker å benytte og funnet frem til den eiendommen eller område du vil sjekke, velger du kartlaget "reguleringsplaner".

Dersom området ligger i uregulert område, eller adkomster ikke er regulert i reguleringsplan er det veimyndigheten som behandler søknaden.