Autovern og vegsikring

Vi sikrer de kommunale vegene etter retningslinjene som finnes for offentlig veg

Håndbøker

N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak

V161 Brurekkverk