Trafikksikkerhetsplan i Rana 2020-2023

Kommunen har et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist, barn, ungdom eller voksen.

Denne planen er nr. 4 i rekken av trafikksikkerhetsplaner for Rana kommune.

Planen skal være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen, og dette er langt på vei oppnådd.

Rana kommunes trafikksikkerhetsplaner har samordning med overordnede planer, spesielt Nordland fylkes trafikksikkerhetsplan, Nasjonal transportplan, og «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» 2018-2021.

Trafikksikkerhetsplan 2020-2023 (PDF, 450 kB)