Søk i trafikkulykkeregisteret

Trafikkulykkeregisteret omfatter politi-rapporterte vegtrafikkulykker (dødsulykker eller ulykker med ikke-ubetydelig personskade) i Norge fra 1990 og fremover. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på veg åpen for allmenn ferdsel, og involverer minst ett kjøretøy per ulykke.

Informasjonen er hentet fra Statens vegvesens ulykkesstatistikk. Her kan du søke opp ulykker tilbake til 1990. Ulykkesdata for inneværende år publiseres mai/juni etterfølgende år.

Gå til ulykkesregisteret til Statens vegvesen