Søk i trafikkulykke registeret

Informasjonen er hentet fra Statens vegvesens ulykkesstatistikk. Her kan du søke opp ulykker tilbake til 1990. Ulykkesdata for inneværende år publiseres mai/juni etterfølgende år.

Gå til ulykkesregisteret til Statens vegvesen