Hjertesone

En hjertesone er et område rundt skolen hvor man oppfordres til å ikke kjøre bil i skoletiden.

 

Illustrasjon av hjertesone skilt  - Klikk for stort bilde

 

Vi oppfordrer foresatte som ønsker å lage en hjertesone rundt sin skole til å kontakte FAU og skolen. Og sammen sende en felles henvendelse til avdeling samferdsel i Rana kommune.  

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi den må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

Det er en prosess som består av både små og store tiltak. Det handler ikke om bare fysiske tiltak, men en felles forpliktelse mellom foresatte og skole.