Barn leker skilt

Barn leker skilt skal søkes om til vegmyndigheten før oppsett. 

Barn skal ikke leke i gaten, og vi som foresatte og foreldre må lære våre barn hvordan man krysser og ferdes langs veien. 

Ved klage over for høy fart i boligområdet, kontakt kommunen og Politiet for korrekt skilting, tiltak og kontroll.