Parkeringsplasser

Du må betale parkeringsavgift for å stå parkert på kommunale parkeringsplasser

  • Mandag til fredag fra 09:00 – 16:00 Avgift
  • Lørdag og søndag Gratis.

På private parkeringsplasser kan det være andre avgiftstider.

Sjekk alltid skilt på plassen.

Mer informasjon takster og betaling finner du her