Har du fått parkeringsbot?

Du kan klage på en parkeringsbot fra Rana kommune. 

Klagefristen er 3 uker fra datoen du fikk boten.