Borttauing

Har bilen din blitt tauet bort? 

Klage på borttauing:

Rettes til trafikk- og parkeringsseksjonen ved å benytte det elektroniske klageskjemaet

 

Årsaker til borttauing

Borttauing benyttes oftest ved feilparkering, hvis man parkerer noen inne eller når parkering hindrer snørydding. Dersom kjøretøyet er uregistrert er det ikke tillatt å oppbevare bilen på offentlig veg mer enn 14 dager. Hvis bilen hindrer brøyting, kan den bli fjernet uten varsel.

Undersøkelsesplikt 

Skilt som regulerer parkering trer i kraft så snart de er satt opp. For biler som allerede står på stedet gjelder undersøkelsesplikten: Parkeringsforskriften § 12: "Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene." Hvis man skal reise bort bør man ha avtale med noen som kan flytte bilen. Parkeringen trenger ikke være i strid med parkeringsreglene i utgangspunktet. Dersom man hindrer brøyting, er det i strid med vegtrafikkloven

 

Varsling om tauing er ikke en selvfølge

Under normale omstendigheter søker vi å nå tak i fører slik at bilen kan fjernes på denne måten. Lykkes ikke det, eller omstendighetene er slik at det haster, må bilen fjernes og da blir den tauet. Bilberging slipper ikke ut bilen før omkostningene med inntauinga er betalt. Dersom bilen er uregistrert så har vi ingen måte å finne eier for å varsle. Da vil eier bli kontaktet etter tauing når man kjenner chassinummer

 

Borttauing fra privat grunn

Vi får mange henvendelser fra grunneiere som ønsker biler fjernet fra privat grunn. I de tilfeller der parkeringsenheten blir forespurt om å medvirke
må vi først vurdere lovligheten og nødvendigheten av tauingen. Det er da grunneier som rekvirerer tauingen og som må skrive under på at de krever kjøretøyet fjernet fra sin eiendom. Dette er tidkrevende, og slike henvendelser må ofte prioriteres lavt. Bilen kan også være kjørt før tauebilen ankommer, og da må oppdragsgiveren (grunneier) betale for fremmøte av tauebilen.

De fleste inntauinger i Rana skjer ved:

- Parkering slik at bilen er til hinder for f.eks. brøyting eller står til fare. - Parkering av uregistrerte kjøretøy.

 

Lovverk og forskrift:

Trafikk- og parkeringsseksjonen har etter Vegtrafikklovens § 37 samme anledning som politiet til fjerning av kjøretøy. Hva fjerning av kjøretøy angår viser vi til hjemmelen som kommer frem av Vegtrafikklovens § 37 samt parkeringsforskriftens § 38. Nytt i henhold til § 38. Motorvognen kan fjernes når motorvognens registrerte eier har ubetalte kontrollsanksjoner fra samme virksomhet på over 6 000 kr.