Parkering

Parkeringsavgift elbil

Fra 01.01.2023 er det innført parkeringsavgift for elbiler. Det betyr at du som kjører elbil må betale parkeringsavgift på alle kommunale parkeringsplasser.