Meld feil gatelys

Vi ber om at du beskriver feilen så godt som mulig, oppgir adresse og gjerne legger ved bilde. Viktig for oss å vite om det er et mørkt lys, eller en hel gate. 

Meld feil her

 

Ved kritisk feil, kontakt vakt telefonen direkte 952 54 423

Beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Det er imidlertid veldig nyttig for saksbehandler å ha kontaktinformasjon på innmelder tilgjengelig, i de tilfeller det er behov for ytterligere avklaringer.