Graving på egen tomt

Før man starter graving, anbefaler vi at man sjekker hva som ligger registrert av kabler og ledninger på eiendommen via ledningsportalen til Geomatikk.  

Du kan grave på privat tomt hvis du ikke graver nærmere vegen enn 3 meter. Graving nærmere veg enn 3 meter må utføres av en godkjent entreprenør som må søke om gravetillatelse og tillatelse til skilting og sikring.  

Hver veg har en sikkerhetssone som er fastsatt etter fartsgrensen på vegen. Hvis arbeid utføres innenfor vegens fastsatte sikkerhetssone må man skilte og sikre arbeidet. For å kunne skilte og sikre må man ha gjennomgått kurs. 

For mer info se graving i veg og friareal  og krav til arbeidsvarsling og skilting.