Vannmåler

Her finner du informasjon om hvordan du anskaffer deg vannmåler og hvordan denne leses av.

Private abonnenter kan velge om de vil betale den variable del av årsgebyret etter målt forbruk eller stipulert forbruk (der boligens bruksareal, BRA, benyttes som grunnlag).  

Eiendom som ikke hovedsakelig benyttes til bolig skal betale den variable del av årsgebyret etter målt vannforbruk.   

Målt forbruk innebærer at du har vannmåler der du leser av målerstand en gang i året. Vann inn = avløp ut. 

I løpet av desember måned hvert år skal abonnenten lese av vannmålerstanden og rapportere inn forbruket. Varsel om avlesning sendes på SMS eventuelt avlesningsskjema i posten. 

Måleren er abonnentens eiendom, og alle omkostninger ved montasje og vedlikehold påhviler abonnent.  

Måler skal monteres av godkjent rørlegger som straks sender melding til kommunen på fastsatt skjema. 

Vannmålerskjema (PDF, 172 kB) Fylles ut av rørlegger ved installasjon, utskiftning og avslutning.

Vannmåleravlesning med SMS (PDF, 267 kB) Forklaring på hvordan du leser av vannmåleren med SMS.

Vannmålerkontroll (PDF, 27 kB) Til deg som har mistanke om feil forbruk.

Norm for vannmålere (PDF, 185 kB) Regler for installasjon av vannmåler.