Skjema, veiledere og regelverk

På denne siden finner du en samling over linker til skjemaer, veiledning og regelverk som er aktuelle for vann og avløp.

Tekniske bestemmelser. Standard abonnementsvilkår. 

Administrative bestemmelser. Standard abonnementsvilkår. 

Va-norm.no

Sanitærmelding registreres via Ledningsportalen.no

Dokumentasjon som skal vedlegges ferdigmelding VA (PDF, 184 kB)

Gebyrforskriften (PDF, 93 kB) 

Gebyr 2021 (PDF, 47 kB)

Vannmålerskjema (PDF, 172 kB)

Vannmåleravlesning med SMS (PDF, 262 kB)

Norm for vannmålere (PDF, 185 kB)

Vannmålerkontroll (PDF, 27 kB)