Skjema, veiledere og regelverk

På denne siden finner du en samling over linker til skjemaer, veiledning og regelverk som er aktuelle for vann og avløp.

Tekniske bestemmelser. Standard abonnementsvilkår. 

Administrative bestemmelser. Standard abonnementsvilkår. 

Va-norm.no

Dokumentasjon som skal vedlegges ferdigmelding VA (PDF, 184 kB)

Gebyrforskriften (PDF, 93 kB) 

Gebyr 2022 (PDF, 45 kB)

Vannmålerskjema (PDF, 172 kB)

Vannmåleravlesning med SMS (PDF, 267 kB)

Norm for vannmålere (PDF, 185 kB)

Vannmålerkontroll (PDF, 27 kB)