Planlagte prosjekter

På denne siden vil det bli lagt ut en oversikt over planlagte prosjekter. Vi planlegger ut i fra en budsjettramme. Prosjektlisten kan endres dersom uforutsette ting oppstår.

Graveprosjekter som er planlagt  gjennomført 2022-2025 og som vil ha konsekvenser for våre abonnenter:

Skolegata

Skogbrynet 77-73

Mofjellveien

Svalbardgata øst

Storgata øst (del 1)

Fra elva gjennom Engveien opp til kryss sportsalleen

Svenskveien øst og Grusveien

Storgata øst (del 2)

Engveien, fra sportsallen til Skogveien

Krokveien

Per Persaveien

Ormenggata

Soleiebakken

Kaialundveien

Overlege winges vei

Deler av Brennslettveien og Myrvangen.

Midtre Skogveien (til Engveien)

Brakkebakken

Skipper Nilsens gate

Øvrebakken