Meld feil

Her kan du melde feil hvis du har skade eller feil på vann- eller avløpsledninger.

For skade eller feil tilknyttet offentlig vann og avløp:


Ring oss:        Tlf. dagtid: 75 14 50 00 

                       Vakttelefon etter arbeidstid: 959 15 200

Vakttelefon er kun bemannet utenom ordinær arbeidstid. Hverdager mellom kl 15.00-07.00 og hele døgnet i helgene.