Gebyrer

Kommunale avgifter faktureres normalt kvartalsvis. Forfall er 15. mars, 15.juni, 15. september og 15. desember. 

Vann- og avløpsgebyret er inndelt i et fastgebyr og et forbruksgebyr: 

  • Fastgebyret er likt for alle bruksenheter. 

  • Forbruksgebyret blir fastsatt ut fra boligens bruksareal, BRA (alt som er innenfor husets yttervegger). 

  • Abonnenter med vannmåler betaler etter registrert forbruk: Vannmålerkontroll (PDF, 27 kB)

Gebyr 2021 (PDF, 47 kB)

Gebyrforskriften (PDF, 93 kB)