Gebyrer

Her finner du informasjon om gjeldende gebyr for vann og avløp.

Vann- og avløpsgebyret er inndelt i et fastgebyr og et forbruksgebyr: 

  • Fastgebyret er likt for alle bruksenheter. 

  • Forbruksgebyret blir fastsatt ut fra boligens bruksareal, BRA (alt som er innenfor husets yttervegger). 

  • Abonnenter med vannmåler betaler etter registrert forbruk. Se fanen Vannmåler.

Gebyr 2022 (PDF, 45 kB) for vann og avløp

Gebyrforskriften (PDF, 93 kB) for vann og avløp

Kommunen tilbyr fleksibel fakturering