Arbeid på vann- og avløpsledninger

Alt utvendig arbeid på private stikkledninger for vann, avløp eller overvann/ drenering som er tilknyttet kommunalt nett må sanitærmeldes.  

Sanitærmelding skal innsendes av godkjent foretak (rørleggerfirma, grave entreprenør) jf. pkt 1.3 i standard abbonementsvilkår for vann og avløp

Sanitærmelding registreres via Ledningsportalen.no  

Før graving kan igangsettes, uansett grunneierstatus, må det gjøres en henvendelse via Ledningsportalen. Henvendelsen er ikke en gravetillatelse, men vil gi en oversikt over ledninger, kabler og rør i planlagt graveområde. 

For graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer må det alltid foreligge en godkjent søknad. Søknad skal sendes kommunen via Ledningsportalen.no 

Utførende entreprenør og byggherre plikter å sette seg inn i de lokale retningslinjene for graving i Rana. 

Dokumentasjon som skal vedlegges ferdigmelding VA (PDF, 184 kB) 

Her finner du oversikt over godkjente gravearbeider i Rana kommune