Bli medlem av et politisk parti

Som medlem av et politisk parti kan du påvirke partiet innenfra. Det er partiets medlemmer som bestemmer hvilken politikk partiet skal jobbe for.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan bli medlem av et politisk parti på stortingets nettside.

Klikk her for å komme til stortinget nettside med informasjon om hvordan du kan bli medlem