Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte

Folkevalgte har krav på møtegodtgjøring for deltakelse i kommunale utvalg og råd. For orienteringsmøter og opplæring gis det ikke møtegodtgjøring, men tapt arbeidsfortjeneste dekkes.