Stemme på valgdagen

Valgdagen er 11. september. 

Denne dagen må du stemme i kommunen der du er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i år.

Hvor er valglokalene, og når er de åpne?

 

Mo: Mo samfunnshus kl. 10:00 - 21:00

Gruben: Gruben flerbrukshall kl. 10:00 - 20:00

Åga/Hauknes: Gymsal, Hauknes skole kl. 10:00 - 19:00

Storforshei: Gymsal Storforshei skole kl. 10:00 - 19:00

Skonseng: Gymsal Skonseng skole kl. 10:00- 19:00

Selfors: Gymsal Selfors skole kl. 10:00 - 19:00

Ytteren: Ytteren flerbrukshall kl. 10:00 - 20:00

Båsmoen: NB! Ytteren flerbrukshall kl. 10:00 - 20:00

Utskarpen: Gymsal Utskarpen skole kl. 10:00 - 19:00