Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Hvordan søker jeg om å stemme hjemme?

Du tar kontakt med kommunen om å få avgi stemme hjemme. Det er ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Du kan ta kontakt på telefon: 75 14 50 00 eller på e-post til: postmottak@rana.kommune.no

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for å stemme hjemme er satt til 5. september. Ved akutte hendelser kan denne fristen forlenges til 8. september.

Hvordan gjennomføres stemmegivingen hjemme?

Når du skal avgi din stemme forklarer valgmedarbeideren hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Å stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen.
  • Du velger en stemmeseddel for partiet eller listen du ønsker å stemme på og gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen.
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme. Valget er hemmelig, og du beholder selv resten av stemmesedlene du ikke benyttet.

Behov for assistanse og hjelp

Valgmedarbeiderne kan forklare deg rutinen for å få avgitt stemme og bistå med den assistansen du måtte ha behov for.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren eller en person du velger selv hjelpe deg med dette.
Både valgmedarbeider og selvvalgt hjelper har taushetsplikt dersom de skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.