Hvordan stemmer du

1: Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

2: Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.

3: Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

4: Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

5: Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Når du stemmer må det være mulig å kontrollere at du er den du gir deg ut for å være. Du må derfor vise legitimasjon dersom du er ukjent for valgmedarbeideren som tar imot stemmen din. Andre personer i valglokalet kan ikke gå god for identiteten din.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempel på legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) og bankkort med bilde. Det er mulig å bruke andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Det er opp til valgmedarbeideren å vurdere om legitimasjonen du har med kan godkjennes.

Valgmedarbeideren skal utvise skjønn ved vurdering av legitimasjon som blir lagt frem. Så lenge legitimasjonen din viser at du er den du gir deg ut for å være, blir det regnet som godt nok. Dette gjelder også om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Unntak ved stemming på institusjon

Dersom du er beboer ved en helse- og omsorgsinstitusjon eller i et fengsel og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du seier at du er. I slike tilfelle må den ansatte legitimere seg. Det er ikke mulig for andre velgere å gå god for identiteten din.