Hvor og når kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Du må ha med gyldig legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort.

Hvor er forhåndsstemmelokalene, og når er de åpne?

 

Rana bibliotek (ved hovedinngang):

10. august - 1. september, kl. 09:00 - 15:00

4. september - 7. september kl. 09:00 - 20:00

fredag 8. september kl. 09:00 - 15:00

Tre parkeringsplasser ved Rana bibliotek er tilgjengelig for gratis parkering mens du avgir forhåndsstemme. 

Obs (Handelsparken):

Torsdag 31. august kl. 10:00 - 20:00

Lørdag 2. september kl. 11:00 - 15:00

Onsdag 6. september kl. 10:00 - 20:00

Torsdag 7. september kl. 10:00 - 20:00

Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Ved sykdom eller uførhet kan du også kontakte kommunen og be om å få stemme hjemmefra.

Oversikt over lokaler og tidspunkt du kan avgi din stemme (PDF, 151 kB) under forhåndsstemming og på valgdag.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn den du har stemmerett i?

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Stemme på Svalbard og Jan Mayen

Fra 1. juli kan man forhåndsstemme på Svalbard og Jan Mayen.

Valgloven sier at forhåndsstemming kan foregå frem til siste fredag før valgdagen, men sysselmesteren på Svalbard kan bestemme at den skal avsluttes på et tidligere tidspunkt.

Stemme fra utlandet

Fra 1. juli til 1. september kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september.

Se hvordan du stemmer fra utlandet.