I år skal det velges representanter til kommunestyret og fylkestinget. Valgdagen avholdes mandag 11. september 2023, men du kan avgi din forhåndsstemme allerede fra 10. august.