Kontakt oss på politisk sekretariat

Politisk sekretariat er et bindeledd mellom administrasjon og politikk, og bidrar til gode arbeidsprosesser for de folkevalgte i Rana kommune.

Politisk sekretariat er lokalisert under Serviceavdelingen og IKT- avdelingen til Rana kommune.

 

Hovedoppgaver:

  • Sekretariatsfunksjon for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg, kommunale råd og nemder
  • Gjennomføring av kommunestyrevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg, sametingsvalg
  • Gi veiledning, opplæring og informasjon til folkevalgte

 

Kontakt oss:

 

Veronica Olsen, tlf. 75 14 52 15, epost: veronica.olsen@rana.kommune.no

Ansvarsområder:  Formannskap, kommunestyret, utvalg for oppvekst og kultur, viltnemnda, partssammensatt utvalg, valg, digital votering.

 

Sonja Skogvoll, tlf. 75 14  50 55, epost: Sonja.Skogvoll@rana.kommune.no

Ansvarsområder: Utvalg for miljø , plan og ressurs.

 

Birgitte Lorentzen, tlf. 75 14 50 56, epost: Birgitte.Lorentzen@rana.kommune.no

Ansvarsområder: Utvalg for helse og omsorg, Motorferdselsnemnda, digital votering.

 

Holger Nyheim, tlf. 75 14 52 07, epost: holger.eskil.nyheim@rana.kommune.no

Ansvarsområder: Eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser.