Digital tvilling

Hva er en digital tvilling – og hva kan den brukes til?

En digital tvilling er en 3D- modell av noe som fysisk eksisterer i virkeligheten. Her kan man legge inn ulike data og kjøre simuleringer som kan være til stor hjelp i ulike bærekraftsprosjekter, i saksbehandling, og til å visualisere større mengder data. For eksempel kan lange Excel-ark omgjøres til grafer og modeller i en digital tvilling. Å visualisere slik data gjør det enklere å sette seg inn i saker.

Man kan også teste scenariorer knyttet til flom og stigning av havnivå. På denne måten kan verktøyet være til hjelp i risiko og sårbarhetsanalyser. Gjennom importering av BIM- modeller av bygg med tilhørende sensorer, kan man få kjappe og oversiktlige tilstandsrapporter av bygninger.

 

Gjennom partnerskap med AugmentCity, et selskap fra Ålesund som bygger på lang erfaring med simuleringer fra offshore-industrien, har Rana fått en digital tvilling av kommunen. Gjennom kompetansedeling i et nettverk av kommuner med digitale tvillinger, blir kunnskap, erfaringer og ideer delt, og bruken av de digitale tvillingene utviklet. Målet er at teknologien skal bidra til bedre og mer innovativt samarbeid om bærekraftig utvikling på tvers av samfunnssektorer, aktører og innbyggere. Rana kommune er i startfasen med bruk av denne teknologien, men potensialet for visualisering av nye prosjekter er stort.

Digital tvilling av Rana kommune, med grafer som visualiserer trafikkdata.  - Klikk for stort bildeDigital tvilling av Rana kommune, med grafer som visualiserer trafikkdata. Rana kommune