Bærekraftslab

Høsten 2021 skal det etableres en bærekraftslab i Rana. Bærekraftslaben i Rana skal være en pådriver for sosial, økologisk og økonomisk bærekraftig utvikling, innovasjon og verdiskaping i regionen - med utgangspunkt i bærekraftsmål nr. 17 «Samarbeid for å nå målene». 

Bærekraftslaben i Rana skal være arenaen som stimulerer til innovasjon og samarbeid mellom næringsaktører, frivillige FN`s bærekraftsmål nr. 17 - Klikk for stort bildeFN`s bærekraftsmål nr. 17 Rana kommune organisasjoner, offentlig sektor og akademia - for å nå bærekraftsmålene raskere. Bærekraftslaben skal driftes gjennom en partnerskapsmodell mellom kommune og samarbeidspartnere som ønsker å være med (næringsliv og andre lokale og regionale samarbeidspartnere). 

Den viktigste oppgaven vil være å legge til rette for at partnerne kan samarbeide om å realisere konkrete bærekraftsprosjekt gjennom deling av kunnskap, kompetanse og erfaring. Når bærekraftslaben skal fylles med innhold, vil strategier for laben, og ulike worshops, aktiviteter og arrangementer bli utarbeidet i et samarbeid mellom partnerne.