Vokterveien hageavfallsmottak

Mottaket står i sesongen åpent hele døgnet.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose og gress, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 5 cm.
Ordningen er gratis for private/ husholdninger. 

Hageavfallsmottaket er kameraovervåket, og vi ber om at gjeldende retningslinjer overholdes og at det kun leveres hageavfall som beskrevet.

For næringskunder gjelder egne priser.

Mer informasjon om hageavfallsmottaket finner du på HAF sine hjemmesider.