Utlysning av tilskudd til inkludering av barn og unge 2022- søknadsfrist 17.desember 2021

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke. Du finner mer informasjon om ordningen og hvordan søke under våre tjenester barn, unge, familie og integrering.