Rana lokalmedisinske senter flytter

Rana lokalmedisinske har flyttet til nye lokaler i Mellomvika 5 der de skal ha plass i andre etasje. 

I flytteperioden vil legesenteret tilby konsultasjoner for øyeblikkelig hjelp fra lokalene til legevakten på Selfors.

Medisinske problemstillinger som ikke er øyeblikkelig hjelp, må utsettes til senteret er på plass i nye lokaler. Vi beklager ulempene dette medfører for pasientene.

Rana lokalmedisinske senter kan kontaktes på sitt vanlig telefonnummer under flytteperioden.

Rana Lokalmedisinske senter. Har seks fastleger og to turnusleger. I begynnelsen av oktober 2021 starter også en ny fastlege.

Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter. Legesenterets arbeidsoppgaver er i hovedsak å yte hjelp til sine fastlegepasienter. I tillegg har det ansvar for akuttberedskap på dagtid, samt helsehjelp på dagtid for pasienter som ikke har fastlege i Rana. Senteret deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt «primærhelseteam», hvor det prøves ut en ny modell for fastlegevirksomhet i teamarbeid med sykepleier og helsesekretær.