Pårørende? Vi vil ha din mening!

Rana kommune gjennomfører nå en stor pårørendeundersøkelse. Din tilbakemelding er viktig for oss.

Rana kommune har knyttet seg til pårørendeundersøkelsen "Ivaretatt?" og skal gjennomføre en pårørendeundersøkelse i februar og mars 2023. I pårørendeundersøkelsen kan du gi tilbakemelding på hvordan du som pårørende opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen. 

Denne undersøkelsen er for deg som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. For å kunne svare må du være 18 år eller eldre. Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Du er i denne sammenheng pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for, og som har en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Med kommunale helse- og omsorgstjenester menes blant annet sykehjem, ulike hjemmetjenester, omsorgsbolig og bofellesskap.

Det som ikke er med i undersøkelsen er andre kommunale tjenester som fastlege, barnevern, helsestasjon, PPT og tiltak i skole og barnehage.

Den du er pårørende til, blir i undersøkelsen omtalt som «tjenestemottaker».

(Saken fortsetter under bildet)

To smilende kvinner fotografert inne i en sal. Foto - Klikk for stort bildeRådgiver for Fagutvikling og Innovasjon Monica Westvik Musum og kommunaldirektør for helse og omsorg, Sissel Karin Andersen vil gjerne ha din tilbakemelding som pårørende, på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i Rana kommune. Rana kommune

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunen kan bruke dette i vårt kvalitetsarbeid som angår pårørende. I tillegg vil resultater fra undersøkelsen kunne benyttes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på dette.

Du som deltaker i undersøkelsen er anonym. Kommuner og forskere får kun tilgang til anonyme resultater. Det vil si at det ikke er mulig å finne ut hva akkurat du har svart. Dersom du har noe du ønsker å snakke med tjenesten om, må du derfor kontakte ansatte direkte.

I avslutningen av undersøkelsen vil du få spørsmål om du samtykker til at dine svar kan brukes til kvalitetsarbeid i kommunene og til forskning. Du har mulighet til å trekke ditt samtykke innen én uke etter at du har svart.

Les mer om ditt personvern og dine rettigheter her.

Avhengig av svarene du gir, vil det ta 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Tilby deg gjerne å hjelpe andre pårørende som ikke får til å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Undersøkelsen er åpen frem til og med 31. mars.  

Du kan svare på undersøkelsen ved å trykke her

Tegning av pårørende - Klikk for stort bilde Hentet fra pårørendeundersøkelsen