Ønsker innspill til gatenavn på Øver-Gruben

Regulert gate på Øver-Gruben skal navnsettes etter stedsnavnloven.  
Publikum inviteres til å komme med forslag til navn innen 13. november 2021.

I kart nedenfor vises utsnitt av reguleringsplanen der gata har fått nr. 1532, og et utsnitt av Norgeskartet som viser utbyggingsområdets plassering.

Norgeskartet viser to stedsnavn i nærheten; Grubåsen og Hallveiåsen.

Grubåsen strekker seg vestover og ligger oppom utbyggingsområdet. Ingen av de navnene er i Sentralt stedsnavnregister. Et navn som heller ikke er registrert, er Vassbrya. Den ligger rett nord for Brennåseveien litt øst i utbyggingsområdet. Vassbrya var ei kilde som var åpen heile året, og som nærmest var en institusjon for svensketrafikken. Her fikk hestene vatn og fôr, og her fikk folk ta seg en pust i bakken. Det ble også handlet her.

Navnsetting av gate 1532,  Øver-Gruben - Klikk for stort bildeNavnsetting av gate 1532, Øver-Gruben 

 

 

 

 

 

Norgeskartet med påtegning, adresseområdet i rødt, grense mellom bruk i grønt - Klikk for stort bildeNorgeskartet med påtegning, adresseområdet i rødt, grense mellom bruk i grønt