Offentlig ettersyn - snøskuterløype i Virvassdalen

​Utvalg for miljø, plan og ressurs har vedtatt å legge et forslag til en videreføring av isfiskeløypa i Virvassdalen ut på offentlig ettersyn.

Hva betyr offentlig ettersyn?

Offentlig ettersyn betyr at alle som blir berørt av forslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken.

Hvor finner du forslaget?

Du finner forslaget til kart, bestemmelser om bruk av løypa (lokal forskrift) og konsekvensutredningen 

 

Vil du si meningen din?

Da må du gjøre det før lørdag 16. oktober.

Send innspillene

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe i saken du lurer på.