Ny kommunal nettside lansert

Rana kommune har lansert sin nye nettside, og gjør med det et betydelig digitalt løft for både kommune og innbyggere. – Vi håper den nye nettsiden til Rana kommune faller i smak, og ikke minst gjør den digitale veien inn til kommunen enklere og bedre enn før. Lanseringen av nettsiden er starten på en større digital satsing i Rana kommune der vi etter hvert skal innføre en god del digitale tjenester slik at brukerne våre kan hjelpe seg selv i størst mulig grad, sier Julie Åsen og Kari Jørgensen i Rana kommune.

De to er henholdsvis prosjektleder og webredaktør i Rana kommune og har det overordna ansvaret for utviklingen av den nye nettsiden.

Mange ansatte i Rana kommune har arbeidet i mange måneder med å skape innhold til den nye nettsiden. Et stort arbeid er lagt ned for å få et resultat som både vi, og alle i Rana kan være stolt og fornøyd med. Framover trenger vi tilbakemeldinger fra brukerne våre på hva de synes og om de savner noe, sier Julie Åsen.

Digitale tjenester

Nettsiden til Rana kommune inneholder allerede en god del digitale tjenester.  Noen av disse krever at brukeren logger inn på Min side. Eksempler på tjenester er en selvbetjeningsportal for eiendommer, der du kan finne opplysninger om eiendommen din, kart, informasjon om tinglyste heftelser, kommunale avgifter, eiendomsskatt og feiing. Oversikt over dine kommunale fakturaer finner du også i Min side, og du kan booke avtale med saksbehandlere blant annet innen startlån, bostøtte, motorferdsel og etter hvert for byggesaksområdet, via nettsiden.

Kommune-Kari

Sentralt i nettsiden er Kommune-Kari som er en chatbot-funksjon. Hun er trenet til å svare på det meste av spørsmål som en bruker kunne tenke seg å ha når det gjelder Rana kommune. Kommune-Kari er den korteste veien til svar for en bruker, men også søkefunksjonen i sidene er lurt å bruke hvis Kommune-Kari ikke kan svare, sier Kari Jørgensen, som oppfordrer brukerne til å gi tilbakemelding på tjenesten slik at den forbedres.

Nytt uttrykk

Nettsiden til Rana kommune har fått et helt nytt uttrykk grafisk, og en enklere navigering enn tidligere. På forsiden finnes blant annet en løsning for å oversette tekstene i siden til andre språk enn norsk. I tillegg er en egen Aktivitetskalender på plass, der eksempelvis lag, foreninger og ulike arrangører etter hvert kan legge inn informasjon om sine arrangement. Flytte til Rana er en egen del av nettsiden som er et tilbud til de som enten tenker på å flytte til Rana eller allerede har bestemt seg for Mo i Rana skal bli deres nye bo- og arbeidssted.

Brukermedvirkning

I arbeidet med nettsiden har vi hatt møter med representanter for ulike brukergrupper for å få tilbakemeldinger på det vi har laget. Vi skal ha flere møter for å sikre god brukermedvirkning i den videre utviklingen av nettsiden. I tillegg arbeider vi både med klart språk og universell utforming kontinuerlig for å skape så gode brukeropplevelser som mulig, forteller Julie Åsen.

Neste trinn i utviklingen av nettsiden er å innføre flere digitale tjenester innenfor de ulike tjenesteområdene i Rana kommune.

Webredaktør Kari Jørgensen og prosjektleder Julie Åsen i Rana kommune. Rana kommune