Miljøfyrtårn til BDO og MiljøRent

På dagens kommunestyremøte fikk BDO, avdeling Rana og MiljøRent beviset for at de er miljøfyrtårnsertifisert. Det var ordfører Geir Waage som sto for overrekkelsen av diplomet.

- Vi er veldig glade for at dere som lokale bedrifter ønsker å bli Miljøfyrtårn. At dere er her i dag og får diplomet i etterkant av sertifiseringen, skyldes koronapandemien. Aller helst skulle vi ha kunnet vært ute i hver enkelt bedrift i løpet av det siste året og gjort stas på hver og en av dere, sa ordfører Geir Waage.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer blant annet å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Man må dokumentere at miljøkrav etterfølges gjennom systematisk arbeid, og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift. Et miljøfyrtårn skal være et godt forbilde for andre bedrifter og vise vei.

 

Ordfører Geir Waage overrekker Miljøtårn diplomet til BDO ved Sandra Tro Brun - Klikk for stort bildeOrdfører Geir Waage overrekker Miljøtårn diplomet til BDO ved Sandra Tro Brun Rana kommune    Ordfører Geir Waage overrekker Miljøtårn diplomet til MiljøRent ved Rolf Andre Mathisen - Klikk for stort bildeOrdfører Geir Waage overrekker Miljøtårn diplomet til MiljøRent ved Rolf Andre Mathisen Rana kommune