Kurs for pårørende til personer med demens som bor hjemme

Hukommelsesteamet i Rana kommune arrangerer kurs for pårørende til personer med demens som bor hjemme.
Kurset som går over 4 kvelder har oppstart 12. oktober klokka 18.00.

Sted: Selfors sykeheim
Kursavgift :200 kr

Program:

  • 12. oktober: Undervisning om demenssykdom ,symptomer  og behandling.
  • 19. oktober: Undervisning om demenssykdom, symptomer og behandling.
  • 27. oktober: Informasjon om kommunens tilbud, aktuelle hjelpemidler og lovverk.
  • 3. november: Undervisning om kommunikasjon med personer med demens.

Påmelding til tildelingskontoret på  telefon 75 14 66 80 eller på epost tildelingskontoret@rana.kommune.no