Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Plan 3078 - Svenskveien 195

Kommunestyret har i møte 07.09.2021 vedtatt reguleringsplan 3078 - Svenskveien 195.

Planområdet ligger mellom Storgata og Svenskveien øst på Gruben (se bilde).

​Formålet med planen er å legge til rette en boligblokk på eiendommen gnr./bnr. 22/257 (Svenskveien 195) på Gruben. Boligblokka er planlagt med tre etasjer, hvorav tredjeetasjen er inntrukket. Bygget er tiltenkt åtte leiligheter med varierende størrelse. De to midterste leilighetene i andreetasjen vil få ekstra areal i tredjeetasjen. Boligblokken planlegges med en parkeringskjeller og to parkeringsplasser for gjester ute på bakkeplan. To av parkeringsplassene i kjelleren skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.

Hvor finner du planforslaget?

Plandokumentene finner du under "Plandokumenter" på denne nettsiden.
Du finner også dokumentene på servicetorget og Rana bibliotek.

Du kan klage

Du kan klage på kommunestyrets vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Statsforvalteren er klageinstans. Send klagen til Rana kommune v/MPR-Utvalget, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller til postmottak@rana.kommune.no. 

Klagefrist er 04.10.2021

Reguleringsplan - Plan 3078 - Svenskveien 195 - Klikk for stort bildeReguleringsplan - Plan 3078 - Svenskveien 195 Rana kommune