Informasjon om anleggsarbeid i Jernbaneparken

Rana kommune skal oppgradere Jernbaneparken med torg og park. Det skal etableres nye gangveier, sitteplasser, belysning, grøntanlegg og område for lek. I tillegg skal det skiftes ut vann- og avløp i krysset gågata/Ole Tobias Olsens gate samt utføres overvannsarbeider i jernbaneparken.

Prosjektet omfatter:

  • riving eksisterende anlegg   Jernbaneparken skal oppgraderes - Klikk for stort bildeJernbaneparken Rana kommune  
  • legging av betongheller og naturstein
  • etablering av gangveger
  • ny belysning
  • grøntanlegg med benker og areal for lek
  • va-anlegg

Det er Tangen Uteanlegg AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune.

 Her kan du se hvordan den nye Jernbaneparken blir. (PDF, 2 MB)  

Trafikkavvikling under anleggsperioden:

Under anleggsperioden vil anleggsområdet bli avsperret. Gangforbindelser vil bli skiltet. Hjemmelshavere som blir direkte berørt av graving og vannavstengning blir kontaktet i forkant. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Økonomi:

Prosjektet har et budsjett 12,5 mill kr.

Fremdrift:

Anleggsarbeidene vil foregå fra oktober 2021 til august 2022.

Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid.